top of page

Cauruļvadu caursišana

Katrā mājsaimniecībā ir cauruļvadi (kanalizācijas, lietus notekūdeņu),  to aizsērēšana  rezultatā rodas sadzīviskas un ekoloģiskas problēmas.

   Viens no visizplatītākajiem kanalizācijas un lietus notekūdeņu cauruļvadu tīrīšanas veidiem ir ar metāla trosi. Izmantojot šādu metodi cauruļvads netiek iztīrīts pilnībā un tā tīrīšana jāatkārto jau pēc neliela laika sprīža, turklāt pastāv iespēja sabojāt cauruļvadus.

     Mēs cauruļvadu tīrīšanai izmantojam ūdens spiediena spēku pilnībā attīrot caurules, padarot tās gluži kā jaunas.

     Mūsu augstspiediena iekārta ir speciāli aprīkota, mums ir iespēja tīrīt līdz pat 30 metru gariem cauruļvadiem, tā spēj nodrošināt no  30 – 190 Bar lielu ūdens spiedienu ar 10 litru ūdens caurplūdi minūtē . Apvienojot visas pieminētās īpašības darba kvalitāte ir neapšaubāma un stipri apsteidz esošās metodes.


Cauruļvadu veidi:

1.    saimniecības kanalizācijas cauruļvadi
2.    lietus notekūdeņu cauruļvadi
3.    rūpniecības notekūdeņu cauruļvadi

bottom of page